สะเดา

กะเดา (ใต้) สะเลียม (เหนือ, อุตรดิตถ์)

Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • MELIACEAE

ต้น: ไม้ยืนต้นสูง 8-15 เมตร ผลัดใบ ทุกส่วนมีรสขม เปลือกต้นสีเทา แตกเป็นร่องตามยาว ใบ: ใบอ่อนที่แตกใหม่มีสีน้ำตาลแดง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยฐานใบไม่เท่ากัน ใบรูปหอกปลายสอบ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ดอก: ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งพร้อมใบอ่อน ดอกย่อยมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว มี 5 กลีบ ผล: เป็นผลสด รูปกลมรี ขนาดผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เมล็ดแข็ง มีจำนวน 1 เมล็ด

การนำไปใช้ประโยนชน์

ด้านหลังตึก 3 โซน A

แหล่งที่พบ

ด้านหลังตึก 3 โซน A

สารภี

สร้อยพี (ใต้) ทรพี (จันทรบุรี) สารภีแนน (เชียงใหม่, เหนือ)

Mammea siamensis Kosterm.

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • GUTTIFERAE

ต้น: ไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หนาทึบ แตกกิ่งจำนวนมาก เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกล่อนเป็นสะเก็ด ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5-14 เซนติเมตร ปลายใบมนโคนใบสอบแคบ แผ่นใบหนาเหนียว สีเขียวเข้ม เส้นใบขนาน ดอก: เป็นดอกช่อ ออกตามลำต้นและกิ่ง กลีบเลี้ยง 2 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่ กว้าง 0.5 เซนติเมตร เมื่อเริ่มบานเป็นสีขาว ใกล้โรยเป็นสีเหลือง เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก สีเหลืองเข้ม ดอกทยอยบาน มีกลิ่นหอมแรงตอนค่ำถึงเช้าแล้วร่วง ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม- มีนาคม ผล: รูปกระสวย ยาว 2-3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง เนื้อนุ่ม

การนำไปใช้ประโยนชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกใช้ทำเครื่องหอมจำพวกบุหงา ผลสุกรับประทานได้

แหล่งที่พบ

หน้าศาลาสารภีคู่ โซน C

สาละ

อินทรชิต (ปราจีนบุรี) ตะแบกขน (นครราชสีมา) สาละใบใหญ่ (ทั่วไป)

Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • LYTHRACEAE

ต้น: เป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร ทรงพุ่มทึบ กิ่งทอดห้อยลง เปลือกสีดำ มีรอยแตกเป็นทางยาวตลอดต้น ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม รูปขอบขนานกว้าง 6 - 10 เซนติเมตร ยาว 16 - 24 เซนติเมตร ปลายใบแหลมเป็นติ่งยาวเล็กน้อย โคนใบมน ผิวใบมีขนปุยอ่อนนุ่มทั้ง 2 ด้าน ดอก: สีม่วงสด เวลาดอกบานช่อดอกจะแน่นเป็นรูปทรงกระบอก ก้านช่อดอกและกลีบรองกลีบดอกมีขนนุ่มสีเหลืองปกคลุมทั่วไป กลีบดอกมักมี 6-7 หรือ 8 กลีบ กลีบรองกลีบดอกรูปถ้วยเมื่อ บาน มีขนาดกว้าง 6.8-8.2 เซนติเมตร ผล: เกือบกลม ผิวแข็ง ยาวประมาณ 1.5 - 2.1 เซนติเมตร ผลแห้งแตกตามยาว 5 - 6 พู เมล็ดมีจำนวนมาก มีปีก

การนำไปใช้ประโยนชน์

ใบบดกับกำยานใช้ทาผดผื่นคัน ผลใช้ทำไม้ประดับแห้ง

แหล่งที่พบ

หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าหอพัก โซน B