มะพลับ

พลับ (กลาง)

Diospyros areolata King & Gamble

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • EBENACEAE

ต้น: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงถึง 15 เมตร ลำต้นมักคดงอ เปลือกค่อนข้างเรียบ สีน้ำตาลปนเขียวอ่อนหรือดำ ใบ: เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับรูปขอบขนาน กว้าง 4–7 เซนติเมตร ยาว 7–10 เซนติเมตร โคนใบโค้งมน ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวทู่ เนื้อใบหนา ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน ดอก: ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อสั้นๆตามง่ามใบ ก้านดอกยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร มีขนหนาแน่น ดอกเพศเมียมักออกเดี่ยวๆ ตามกิ่งเล็กๆ ก้านดอกยาว 5–10 มิลลิเมตร มีขน ผล: กลมหรือค่อนข้างกลม ผิวมีเกล็ดสีน้ำตาลแดง กลีบจุกผลแต่ละกลีบเกือบไม่ติดกัน กลีบส่วนมากจะพับกลับหรืออาจแผ่กางออก

การนำไปใช้ประโยนชน์

ใช้เป็นไม้ประดับและเป็นพืชสมุนไพร เปลือกต้นและเนื้อไม้ต้มเอาน้ำดื่มบำรุงธาตุ เจริญอาหาร โดยใช้เปลือกต้นและเนื้อไม้ย่างไฟให้กรอบ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆชงดื่ม แก้กามตายด้าน บำรุงความกำหนัด

แหล่งที่พบ

ทางขึ้นอาคารตึกใหญ่ โซน B

มะพอก

มะพอก (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมื่อ (เหนือ)

Parinari anamense Hance

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • CHRYSOBALANA CEAE

ต้น: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 เมตร ลักษณะเรือนยอดเป็นพุ่ม เปลือกต้นหนา สีเทา แตกเป็นร่องลึก ใบ: ใบเดี่ยว รูปกลมรี โคนใบมน ปลายใบหยักคอด หลังใบเขียว ท้องใบเหลือบขาว ดอก: ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ก้านดอกสั้นมาก ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีขาว มีกลิ่น กลีบรองดอกเป็นกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ แยกกัน มีความยาวเท่าๆกับกลีบรองดอก เกสรเพศผู้มี 5-12 อัน รังไข่รูปทรงกลม ผล: กลมรีเหมือนไข่ ผิวฉ่ำน้ำ เนื้อชุ่ม เมล็ดเดี่ยว โต และแข็ง

การนำไปใช้ประโยนชน์

เนื้อไม้รสเฝื่อนเมา ต้มดื่มแก้ประดง ผื่นคันตามตัว แก้ปวดแสบปวดร้อน แก้น้ำเหลืองเสีย น้ำมันจากผลใช้ทากระดาษทำร่ม

แหล่งที่พบ

ด้านข้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมตรงข้างศูนย์การศึกษา พิเศษ โซน D

โมกมัน

มักมัน (สุราษฏร์ธานี) มูกน้อย (นครพนม, เหนือ) มูกมัน (น่าน, สุราษฏร์ธานี) โมกน้อย (กลาง)

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • APOCYNACEAE

ต้น: ไม้ยืนต้น สูง 10-20 เมตร เปลือกสีน้ำตาลใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ท้องใบมีขนนุ่ม กว้างประมาณ 1-6.5 เซนติเมตรยาว 2.5-14 เซนติเมตร ดอก: สีขาว กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาว 1-2 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอกเป็นหลอด ยาว 2-5 มิลลิเมตรปลายแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ รูปขอบขนาน ยาว 7-14 มิลลิเมตร มีขนนุ่มทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ติดที่หลอดของกลีบดอก รังไข่ยาว 1-2 มิลลิเมตร ผล: แห้งแตก กว้าง 0.6-1.8 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร เมล็ดมีขนโดยรอบ

การนำไปใช้ประโยนชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน

แหล่งที่พบ

หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าอาคารหอพัก โซน B