จิกน้ำ

จิกนา (ใต้) กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ (หนองคาย) จิกนา (ใต้)

Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • LECYTHIDACEAE

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ตั้งแต่ 10 - 18 เมตร มีทรงต้นและพุ่มใบแผ่กว้าง ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ตอนปลายกิ่ง ใบรูปหอกหรือรูปไข่กลับ กว้าง 10-13 เซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือมีติ่งแหลม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเกลี้ยง ดอก: ดอกออกเป็นช่อห้อยระย้า ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ดอกย่อยขนาดเล็ก สีชมพูอ่อน มีเกสรสีขาวจำนวนมาก มีกลิ่นหอม ผล: ผลสด รูปขอบขนานหรือทรงกลม มีสันเป็นเหลี่ยม เรียงตามยาวผล เมล็ดรูปไข่ มีเมล็ดเดียว

การนำไปใช้ประโยนชน์

จากใบแก้ท้องเสีย เปลือกเป็นยาลดไข้และรักษาไข้มาลาเรีย ผลแห้งแก้หวัด เมล็ดแก้จุกเสียด น้ำคั้นจากเมล็ดเป็นยาหยอดตา รากเป็นยาระบายอ่อนๆและทำให้อาเจียน

แหล่งที่พบ

ทางเข้าอาคารหอพักและศาลาแปดเหลี่ยม โซน B

ฉนวน

กระพี้ (กลาง, อุบลราชธานี) กระพี้โพรง (ราชบุรี)

Dalbergin nigrescens Kurz

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 15-30 เมตร ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมีพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ กิ่งอ่อนมีขนบ้างประปรายและออกสีดำเมื่อแห้ง เปลือกนอกสีเทาอมขาว เรียบ หรือเป็นสีเหลืองแต้มรอบๆผิวลำต้น เปลือกในสีนวลถึงน้ำตาล ใบ: ใบประกอบแบบขนนก ติดเรียงสลับ ยาว 5 - 10 เซนติเมตร แต่ละช่อประกอบด้วยใบย่อยรูปรีแกมรูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ ออกเยื้องกันเล็กน้อย 4 - 6 คู่ ใบปลายสุดของช่อจะเป็นใบเดี่ยวๆ โคนใบสอบเข้าเล็กน้อย ปลายใบหยักเว้า กว้าง 1-2.2 เซนติเมตร ยาว 1.5 - 4.5 เซนติเมตร เนื้อใบค่อนข้างหนา มีขนประปรายตามเส้นแขนงใบทางด้านท้องใบ ส่วนอื่นเกลี้ยง ท้องใบจะเป็นคราบสีนวล ส่วนหลังใบสีเขียวเข้ม ดอก: ดอกสีขาวแบบดอกถั่ว ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกออกเดือนมีนาคม - เมษายน ผล: ผลเป็นฝักแห้งแบน รูปขอบขนาน ปลายและโคนมน แห้งดำ ไม่แตก ผลออกเดือน มิถุนายน - กันยายน

การนำไปใช้ประโยนชน์

เนื้อไม้ใช้ทำก้านและกลักไม่ขีดไฟ ลังใส่ของ ทำเยื่อกระดาษ และไม้แบบหล่อคอนกรีต เปลือกต้นผสมลำต้นตาปู ลำต้นตาเสือ ต้มน้ำดื่มแก้คอพอก

แหล่งที่พบ

ด้านข้างอาคารรักตะกนิษฐและศูนย์เอกสารตำรา โซน B

ชะมวง

ส้มโมง (อุบลราชธานี) หมากโมก (อุดรธานี) กะมวง (ใต้) มวงส้ม (นครศรีธรรมราช)

Garcinia cowa Roxb. ex. DC.

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • GUTTIFERAE

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 4 – 10 เมตร แตกกิ่งสาขาเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ใบ: ใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา สีเขียวอ่อนหรือเขียวอมม่วงแดง ออกเป็นคู่ตรงข้ามกันบริเวณปลายกิ่งมักแตกเป็น 1 – 3 ยอด กว้าง 1.2–1.9 เซนติเมตร ยาว 18-20 เซนติเมตร มีกลิ่นเล็กน้อย รสเปรี้ยว ดอก: สีขาวนวล มี 3 กลีบ ขนาดเล็ก กลีบแข็งสีนวลเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกจำนวนมากตามกิ่ง ขนาด 1- 1.5 เซนติเมตร ผล: ผลทรงกลม ด้านข้างผลเว้าเป็นพู เมื่อสุกมีสีเหลืองส้ม มีเนื้อหนาสีเหลือง รสฝาดและมีเมล็ดอยู่ภายใน จำนวน 4 – 6 เมล็ด

การนำไปใช้ประโยนชน์

แก้กระหายน้ำ ระบายท้อง แก้ไข้

แหล่งที่พบ

ทางขั้นศาลพระภูมิด้านข้างศาลากระจ่างศรี โซน C