ประดู่บ้าน

ดู่บ้าน (เหนือ) ประดู่กิ่งอ่อน (กลาง) ประดู่สาย (กลาง, ลำปาง)

Pterocapus indicus Willd.

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10 - 20 เมตร ลำต้นเปลาตรง ใบ: เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย 7 - 13 ใบ ปลายสุดของช่อเป็นใบเดี่ยว ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายมนหรือแหลมเป็นติ่งทู่ โคนใบมนกว้าง ดอก: สีเหลืองกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบหรือปลายกิ่ง ช่อยาว 20-30 เซนติเมตร ผล: เป็นฝักแบนกลมคล้ายจานบิน มีปีกรอบๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 - 5 เซนติเมตร ตรงกลางนูน มีเมล็ด 1 เมล็ด อยู่ตรงกลาง

การนำไปใช้ประโยนชน์

เนื้อไม้แข็ง สีขาวอมเหลือง แก่นสีน้ำตาลแกมแดง มีลวดลายสวยงามทนทาน ไสกบ ตกแต่งและชักเงาได้ดี ใช้ในการก่อสร้าง ทำพื้นบ้าน เสา ทำเกวียน เครื่องเรือน และด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ เปลือกและแก่นให้สีน้ำตาลใช้ย้อมผ้าและให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง

แหล่งที่พบ

ด้านข้างอาคารตึกใหญ่ โซน B มุมอาคารจอดรถ (อาคาร12) ทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ โซน C

ปาล์มขวด

ปาล์มขวด

Roystonea regia (Kunth) Cook.

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • PALMAE

เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ไม่มีหน่อ ลำต้นจะตั้งตรงสูงขึ้น ต้นโตสูงประมาณ 15 - 20 เมตร ช่วงอายุน้อยโคนจะป่องคล้ายขวด ใบ : ใบออกเป็นทาง ยาวประมาณ 1.8-3 เมตร แต่ละทางจะประกอบไปด้วยใบย่อยมากมาย ทางใบมีกาบใหญ่ห่อหุ้มลำต้นไว้คล้ายๆกับกาบหมาก กาบใบสีเขียวเป็นมัน ดอก : ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด มีสีม่วงแกมขาว กลีบเลี้ยงติดกัน กลีบดอกแยกกัน 6 กลีบ ผล : ผลขนาดเล็กและกลม เมื่อผลแก่จะเป็นสีม่วงอมดำหรือสีดำ

การนำไปใช้ประโยนชน์

ใช้ปลูกประดับตามอาคารสถานที่เพื่อความสวยงาม

แหล่งที่พบ

ด้านหลังอาคารศูนย์สุขภาพ โซน C

ปาล์มแชมเปญ

ปาล์มแชมเปญ

Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • PALMAE

ต้นโตสูงประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร ในรอบปีมีใบใหม่ที่ออกมาแทนใบเก่าที่หลุดร่วงประมาณ 4-6 ใบเท่านั้น การเจริญเติบโตช้ามาก ใบ: ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยเป็นรูปตัววีคว่ำ ขอบใบมีสีน้ำตาลเล็กน้อย ดอก: ออกเป็นทะลาย ทะลายยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ผล: ผลรูปลูกรักบี้ ขนาดประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร มี 1 เมล็ด ผลอ่อนสีเขียวอ่อน เมื่อแก่สีจะเขียวเข้ม เมื่อสุกผิวจะนิ่ม กลิ่นหอมเหมือนกล้วยหอม เปลือกข้างในเป็นสีดำและแข็งคล้ายกะลามะพร้าว

การนำไปใช้ประโยนชน์

เป็นไม้ประธานในสวนหย่อม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

แหล่งที่พบ

หน้าอาคารเรียน11 และทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ โซน C