ละมุด

ละมุดฝรั่ง (กลาง)

Manilkara zapota (L.) P. Royen

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • SAPOTACEAE

ต้น: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 15-20 เมตร มีกิ่งเหนียว กิ่งก้านแตกออกรอบลำต้นเป็นชั้นๆ เปลือกของลำต้นมีสีน้ำตาล ใบ: เป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม เป็นมัน เกิดเป็นกระจุกแน่นตามปลายกิ่ง ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3-7 เซนติเมตร ดอก: ดอกเดี่ยว เกิดตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปแตร ผล: รูปไข่ ยาวรีหรือกลม ขึ้นอยู่กับพันธุ์ เปลือกผลบางมีสีน้ำตาลอ่อน ผลดิบมียางสีขาว ผลสุกเนื้อจะมีสีน้ำตาลแดง เมล็ดสีดำเป็นมัน เปลือกแข็ง ยาว 1-2 เซนติเมตร ผลหนึ่งจะมีเมล็ดประมาณ 1-6 เมล็ด

การนำไปใช้ประโยนชน์

ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้ ทำไวน์และทำน้ำละมุด ผลละมุดสุกมีน้ำตาล วิตามินเอและซี มีธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และอื่นๆ ละมุดดิบ มียางสีขาวเหมือนน้ำนม มีสารที่ชื่อว่า (gutto) มีชัน สารฝาดสมานและอื่นๆ ใช้เป็นยา

แหล่งที่พบ

แนวทางเดินด้านหลังอาคารรักตะกนิษฐข้างสระว่าย น้ำ โซน C

ลั่นทมขาว

ลั่นทมขาว (กลาง, กาญจนบุรี)

Plumeria obtusa L.

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • APOCYNACEAE

ต้น: เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาเปราะและอุ้มน้ำ ลำต้นสูงประมาณ 4-6 เมตร และมีน้ำยางสีขาวใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับแบบขั้นบันไดเวียน มีใบดกที่ปลายกิ่ง ใบรูปไข่กลับ ปลายมน โคนใบสอบแคบ ขอบใบเรียบ หลังใบเป็นมัน สีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างมีขนสั้นๆ ประปราย และมองเห็นเส้นใบได้ชัดเจน ขนาดของใบกว้างประมาณ 2-3.5 เซนติเมตร ก้านใบยาว 2-2.5 เซนติเมตร ดอก: ออกเป็นช่ออยู่ตรงส่วนยอดของต้น ดอกเป็นรูปกรวยสีขาว ภายในหลอดดอกมีขนประปราย ผล: เป็นฝักยาว ผิวเกลี้ยง ยาว 6-11 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดเป็นรูปแบนๆ อยู่เป็นจำนวนมาก

การนำไปใช้ประโยนชน์

น้ำยางใช้ใส่แผล ทาแก้โรคงูสวัด หิด เมล็ดเป็นยาระบาย ขับน้ำเหลือง แก้โรคงูสงัด แผลจากซิฟิลิส

แหล่งที่พบ

บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ โซน C

ลั่นทมแดง

จำปาขอม (ใต้, พังงา) จำปาลาว (เหนือ) ลั่นทม (กลาง)

Plumeria rubra L.

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • APOCYNACEAE

ต้น: ไม้ยืนต้น สูงราว 25 เมตร ผิวของเปลือกลักษณะเป็นมัน เกลี้ยง เรียบ มีสีเทาอ่อนๆ ลำต้นมียางสีขาวเหมือนยางมะละกอ ใบ: ใบเดี่ยว ใบค่อนข้างหนา แข็ง ปลายใบแหลมเรียวยาว ขอบใบเรียบ ยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร ใบออกรวมกันตรงส่วนยอดหรือปลายกิ่ง ดอก: มีสีแดงสด ออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีจำนวนประมาณ 15-30 ดอก รูปกรวย ดอกหนึ่งมี 5 กลีบ ลักษณะกลีบดอกปลายแหลมเรียว ยาวดอกเมื่อโตเต็มที่มีขนาด 4 เซนติเมตร

การนำไปใช้ประโยนชน์

เปลือกต้นแก้ไข้ เป็นยาถ่ายขับระดู แก้ปวดฟัน แก้คัน เนื้อไม้แก้ไอ ขับพยาธิ แก่นถ่ายพิษ แก้ผิวหนัง ใบแก้บาดทะยัก แก้ปวดบวม รักษาหืด

แหล่งที่พบ

บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ โซน C