มะเดื่อปล้อง

เดื่อปล้อง (นครศรีธรรมราช, เหนือ) เดื่อสาย (เชียงใหม่) เดื่อป่อง (กรุงเทพฯ)

Ficus hispida L.f.

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • MORACEAE

ต้น: ไม้ยืนต้น สูง 5-10 เมตร ทุกส่วนมียางขาว กิ่งอ่อนกลวง ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 5-15 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร ดอก: ขนาดเล็ก อยู่ในช่อดอกที่มีรูปร่างคล้ายผล แยกเพศอยู่ต่างช่อกัน ช่อดอกเพศเมียกลวง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร ช่อดอกเพศผู้รูปกลมแป้น กว้าง 2.5-4 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ผล: ผลสุกสีเหลืองอ่อนและมีสารเมือกคุม

การนำไปใช้ประโยนชน์

ใบต้มน้ำดื่มรักษาโรคม้ามโต ราก ลำต้นและเหง้าต้มน้ำดื่มกระตุ้นการหลังน้ำนม

แหล่งที่พบ

หลังอาคารเรียน 4 โซน D

มะปราง

สตา (มลายู)

Bouea macrophylla Griff.

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • ANACARDIACEAE

ต้น : ไม้ยืนต้น เรือนยอดเป็นพุ่ม ลำต้นมีความสูงประมาณ 20 เมตร เปลือกค่อนข้างขรุขระ เป็นร่อง มีสีน้ำตาลอ่อน ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเรียงสลับกัน รูปยาวรี ปลายใบเรียวแหลมมีติ่ง ใบมีขนาดยาวประมาณ 8-16 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตรดอก: ออกเป็นช่อ สีเหลือง ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกและกลีบรองดอก มีประมาณ 3-5 กลีบ ผล : ผลมีลักษณะเป็นรูปยาวรี มีขนาดยาวประมาณ 1.5-2.0 เซนติเมตร เปลือกเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ผลอ่อนสีเขียว เมื่อผลแก่หรือสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด รูปยาวรี

การนำไปใช้ประโยนชน์

รากใช้เป็นยาถอนพิษไข้ต่างๆ ผลใช้รับประทานเป็นผลไม้

แหล่งที่พบ

หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B หน้าซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B

มะพร้าว

หมากอุ๋น หมากอูน (กลาง)

Cocos nucifera L.

ชื่อวงศ์พรรณไม้

  • PALMAE

ต้น: ไม้ยืนต้น ลำต้นสูงชะลูด ไม่แตกกิ่งก้านสาขา ขนาดของลำต้นมีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ใบ: ใบออกเป็นใบรวม มีใบย่อยเรียงสลับกันเป็นรูปขนนก ใบรวมก้านหนึ่งยาวประมาณ 3-7 เมตร กว้างประมาณ 1-1.4 เมตร ใบย่อยมีลักษณะเป็นแผ่นแคบยาว ปลายใบแหลม พื้นผิวเรียบเป็นมัน มีสีเขียวแก่ ดอก: ดอกออกเป็นช่อ ออกตามบริเวณกาบที่หุ้ม ดอกย่อยมีขนาดเล็ก ดอกหนึ่งมีกลีบดอกประมาณ 6 กลีบ ในช่อหนึ่ง ๆ มีทั้งดอกตัวผู้และตัวเมีย ดอกตัวผู้จะอยู่ปลายช่อและดอกตัวเมียจะอยู่บริเวณโคนช่อดอก ผล: ผลขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมหรือรูปรี เปลือกนอกเรียบเกลี้ยง ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่ก็จะสีน้ำตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม ชั้นในจะแข็งเป็นกะลา ชั้นต่อไปเป็นเนื้อผลมีสีขาวนุ่ม และภายในมีน้ำใสมีรสจืดหรือหวาน

การนำไปใช้ประโยนชน์

ผลแก่ใช้ทำน้ำมัน ผลอ่อนรับประทานได้ เนื้อไม้ใช้สร้างบ้าน น้ำมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวสามารถนำมารับประทานได้

แหล่งที่พบ

บริเวณโดยรอบสระน้ำ โซน A