กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจ

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนฤทัย ศรีทองเกิด อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจสำคัญใน จ.สุพรรณบุรี สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลพิหารแดง หมู่ที่ 3 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี คุณโยธิน สุขสมวงษ์ ผู้ช่วยกำนัน และผู้ประสานงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลพิหารแดง พร้อมตัวแทนชุมชนในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและของใช้ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในชุมชน ได้แก่มะม่วง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมกัมมี่เจลลี่จากมะม่วง ซอสท็อปปิ้งสำเร็จรูปจากมะม่วง เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้แก่ชุมชนต่อไป