ไอศกรีมแท่งฟรุตตี้เบอรรี่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ